Kolektívni členovia Print
Written by Administrator   
Tuesday, 15 February 2011 07:30
There are no translations available.

 

Kolektívni členovia – právnické subjekty

kc2_doprastav

Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

http://www.doprastav.sk

Dopravoprojekt

Dopravoprojekt, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

http://www.dopravoprojekt.sk

Geoconsult, s.r.o.

Geoconsult, s.r.o., Bratislava
Miletičova 21, P.O.BOX 34
820 05 Bratislava

http://www.geoconsult.sk

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Bajkalská 48
829 48 Bratislava

http://www.pss.sk

kc7_cestprojekt

Cestprojekt, s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Kolektívni členovia – autonómne profesné združenia a komitéty

FIB

Národný komitét fib SR
Doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.
prezident NK fib SR
Mýtna 29
81107 Bratislava

http://www.fib-sk.sk

ZSBK

Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií
pri SZSI
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD
predseda ZSBK
SvF STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava

http://www.zsbk.sk

stránku spravuje Ing. Marián Dubík,
tel.: 02 59274224
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Ing. Igor Dula, CSc, prezident SZSI