01 02 03
STAVBA ROKA 2014 - vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail

stavba roka - hlasuj “POZNÁME STAVBU ROKA 2014“

V priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa včera konalo slávnostné odovzdávanie cien jubilejného 20. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014, s menovitou prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb.

Účastníkmi boli významné a známe osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, stavebné firmy, stavebníci, developeri. Súčasťou bola aj vernisáž výstavy Stavba roka 2014. Gala večer sa skončil recepciou.

Záštitu nad 20. ročníkom tejto súťaže prevzal najvyšší ústavný činiteľ, prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska.

Bližšie informácie môžete získať i zo stránky www.stavbaroka.zoznam.sk.


Hlavná cena – titul Stavba roka 2014

Stavbou roka 2014 sa stala novostavba Danubiana Meulensteen Art Museum.

Prístavba Danubiany je výsledkom ojedinelej spolupráce holandského zberateľa umenia Gerarda Meulensteena, slovenského galeristu Vincenta Polakoviča a Ministerstva kultúry SR. Je výnimočným architektonickým i stavebným dielom, zásluhou spoločného úsilia hlavného zhotoviteľa, jeho subdodávateľov, projektantov a dozorného tímu stavebníka, takmer verným zhmotnením pôvodnej autorskej architektonickej koncepcie a bolo hlavným zhotoviteľom dodané v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu. Výsledkom tejto príkladnej spolupráce je tento čarokrásne na návštevníkov pôsobiaci stánok umenia - plocha areálu 12,000 m2, úžitková plocha 2,495 m2 (prístavba), zastavaná plocha 2,726 m2 (prístavba), 1 NP, plocha pochôdznej strechy 2.900 m2 (sochársky park), parkovacia plocha A (40 stání) 1.112 m2, parkovacia plocha B (34 státí) 2.100 m2, počet parkovacích miest 74 (vrátane 4 státí pre telesne postihnutých).

Rozšírenie výstavných priestorov existujúcej budovy na účely umiestnenia trvalej expozície slovenského, holandského a medzinárodného umenia podlažnou plochou takmer na trojnásobok si v obmedzenom priestore polostrova, navyše v kontexte obľúbenej galérie v kultivovanom umeleckom prostredí, vyžadovalo maximálnu mieru citlivosti k pôvodnej architektúre i krásnemu prostrediu dunajskej krajiny. Symbolom novej časti sa stala jemne sa vlniaca krivka novej strechy, pod ktorou voľne usporiadané výstavné pavilóny evokujú premenlivú krajinu riečneho dna; introspektívne intímne sály sa striedajú s otvorenými flexibilnými priestormi, presklené pásy medzi uzatvorenými priestormi otvárajú priehľady na vodnú hladinu alebo sochársky park. Krajina pochôdznej plochej strechy, ktorá je rozšírením sochárskeho parku, je založená na harmonickej kompozícii jednoduchých geometrických objemov schodiskovej veže a vysokých výstavných sál v kontraste s krivkou strechy. Jednoduchá, až asketická paleta materiálov a bezprostredný kontakt s majestátnou okolitou krajinou umocňujú zážitok z architektúry prepojenej s prírodou.

Sadové, parkové a terénne úpravy sú súčasťou celkovej architektonickej koncepcie. Výstavbou nových pavilónov v brehovej zóne prednej časti pôvodného parku získal tento exteriérový priestor intímnejší charakter, ktorý svojou atmosférou kontrastuje s otvoreným a živlom vystaveným priestorom zadného parku, ktorý bol novou výstavbou ovplyvnený minimálne. Stavebno-konštrukčné riešenie – Zvislé nosné konštrukcie skeletový systém so zvislými zavetrovacími stenami v každom dilatačnom celku. Steny sú monolitické zo železobetónu. Stĺpy štíhle kyvné stojky z valcovaných rúr sú ukončené platňami. Steny sú z liateho železobetónu. Vodorovné nosné konštrukcie Strop – strecha miestne uložená na stenách a v mieste stĺpov na skrytých hlaviciach. Konzola strešnej dosky, vysunutá 9 m nad hladinu vody, je oceľová priestorová konštrukcia.

Fasáda - Opláštenie kombinácia presklených stien a plných blokov výstavných sál s prevetrávanou fasádou. Presklené steny s vysoko kvalitných izolačných trojskiel s tieniacim účinkom. Plné časti fasády - nosné steny z liateho železobetónu.

Podrobnejšie v priložených dokumentoch:
Vyhodnotenie-20-rocnika-Stavba-Roka.pdf (921 KB)
Vitaz-20-rocnika-Stavba-Roka.jpg

 

 

Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku za člena Slovenského zväzu stavebných inžinierov:

Prihláška za člena SZSI.pdf
Prihláška za člena SZSI.doc

Prihlásenie