01 02 03
Členovia SZSI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 15 February 2011 07:30
There are no translations available.

„Široká a odborne fundovaná členská základňa, je nevyhnutným predpokladom každej organizácie s vysokou odbornou kredibilitou.“

SZSi logo

Slovenský zväz stavebných inžinierov
Mýtna 29
811 07 Bratislava

 

tel./fax: 02 52491302
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Bankové spojenie:
IČO: 00584380
DIČ: 2020799055
OTP Banka Slovensko, číslo účtu: 878251/5200

 

Kolektívni členovia – právnické subjekty

kc2_doprastav

Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

http://www.doprastav.sk

Dopravoprojekt

Dopravoprojekt, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

http://www.dopravoprojekt.sk

Weber - Terranova, s.r.o.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
divízia Weber - Terranova
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava

http://www.weber-terranova.sk

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Bajkalská 48
829 48 Bratislava

http://www.pss.sk

kc7_cestprojekt

Cestprojekt, s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

H B H , a. s.
Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica

http://www.hbh.sk

 

Kolektívni členovia – autonómne profesné združenia a komitéty

FIB

Národný komitét fib SR
Doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.
prezident NK fib SR
Mýtna 29
81107 Bratislava

http://www.fib-sk.sk

ZSBK

Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií
pri SZSI
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD
predseda ZSBK
SvF STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava

http://www.zsbk.sk

stránku spravuje Ing. Marián Dubík,
tel.: 02 59274224
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Odborné skupiny

SZSI COS-Doprava

Celoštátna odborná skupina (COS) Doprava
Ing. Anna Kollárová
predseda COS Doprava
Mýtna 29
811 07 Bratislava

www.szsi-sk.sk

Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.

Cenári – stavebné dozory
Ing. Juraj Nagy, PhD.
riaditeľ
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Znalecká a expertízna organizácia
Miletičova 21
821 09 Bratislava

www.use-sk.sk

 

Regionálne pobočky

Banská Bystrica
Ing. Pavol Hubinský
predseda RP

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bratislava
Ing. Juraj Nagy, PhD.
predseda RP

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Košice
doc. Ing. Alexandra Vaškovičová
predseda RP

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trenčín
Ing. Viliam Šinka
predseda RP

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trnava
Ing. Mária Kupčová
predseda RP

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Žilina
Ing. Stanislav Synák
predseda RP

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Ing. Juraj Nagy, PhD., prezident SZSI

 

Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku za člena Slovenského zväzu stavebných inžinierov:

Prihláška za člena SZSI.pdf
Prihláška za člena SZSI.doc

Login Form