01 02 03
Poslanie SZSI PDF Tlačiť E-mail

SZSi logo „Základným poslaním SZSI je napomáhať sústavnému rozvoju stavebníctva, pozdvihnúť spoločenské postavenie stavebných inžinierov, ako aj organizovať ich odborno - spoločenské kontakty navzájom a so svetom.“

SZSI je výberovou profesnou organizáciou združujúcou odborníkov pôsobiacich vo všetkých oblastiach stavebníctva a investičného procesu, riadiacou sa princípom priamej demokracie.

stanovy SZSI, 12-04-1996

Vážnosť práce stavebných inžinierov a technikov iba odzrkadľuje celkový rozvoj spoločnosti a má zásadný vplyv na pokrok. V stavebníctve sa výrazne prejavujú všetky technické a technologické novinky svetovej vedy a techniky, preto je možné celkom otvorene povedať, že stavbári sú hnacím motorom hospodárskeho vývoja.

Na stavebníctvo, tak ako aj na ostatné rezorty hospodárstva doľahla celosvetová kríza, ale ako vidíme práve v tomto odvetví sa kríza láme a drví pod tlakom pracovitých rúk na stále nových projektoch.

Stavební inžinieri a technici pôsobiaci vo výstavbe sú tým zdrojom vedomostí a inšpirácie pri sa prejaví pri každom novom stavebnom diele.

Každá stavba je originál, neexistujú dve rovnaké budovy a v tom je krása stavbárskeho remesla. Bez nápaditosti, invencie a odvahy ísť do niečoho nového by nevznikli prekrásne stavebné diela či už technického alebo obytného charakteru.

Preto Vám ako predstaviteľom krásneho stavbárskeho povolania prajem veľa úspechov a tvorčieho uspokojenia pri stále nových a obtiažnejších stavebných projektoch..

Ing. Juraj Nagy, PhD.

 

Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku za člena Slovenského zväzu stavebných inžinierov:

Prihláška za člena SZSI.pdf
Prihláška za člena SZSI.doc

Prihlásenie