01 02 03
Doc. Ing. Alexandra Vaškovičová
predseda RP

Address:
Košice
Slovakia


 


Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku za člena Slovenského zväzu stavebných inžinierov:

Prihláška za člena SZSI.pdf
Prihláška za člena SZSI.doc

Login Form